ELOQUENCE – tai jaunų specialistų komanda, kuriai nėra nusispjauti į tai, ką ji kuria. Nuo tekstų iki animacijos – viskas turi būti atlikta tobulai, paliekant skaitytojams ir žiūrovams tik ryškiausius įspūdžius. Vilniaus miesto įkvėpti ir jaučiantys pasibjaurėjimą nekokybiškumu, ELOQUENCE imasi misijos kurti nepriekaištingą ir autentišką kontentą.

Darome:

∙ Tekstus.

Nuo straipsnių iki scenarijų. Įskaitant vaikiškas pasakas ir reklamas. Literaliai viską, ką gali pasiekti žmogaus vaizduotė.

∙ Iliustracijas.

Paišome paveikslėlius rimtiems ir nelabai rimtiems projektams. Priverčiame juos judėti, jei to reikia. Balansuojame tarp estetiškumo ir prasmingumo.

ELOQUENCE komanda palieka sau teisę atsisakyti bendradarbiavimo, jei idėja atrodo mums nepakankamai fantastišką. Pas mus kreipiasi tik patys drąsiausi. Dabar Jūsų eilė.

Mes Facebook’e:
www.facebook.com/eloquence.art.studio/

Elektroninis paštas:
eloquence.art.studio@gmail.com

____________

ELOQUENCE – это команда молодых специалистов, которой не наплевать на то, что они создают. От текстов до анимации – все должно быть выполнено идеально, оставляя зрителям и читателям только яркие впечатления. Вдохновленные Вильнюсом и испытывающие огромную неприязнь к некачественном вещам, ELOQUENCE берет на себя миссию создавать безупречный и аутентичный контент.

Делаем:

∙ Тексты.

От статей до сценариев. Включая детские сказки и рекламу. Буквально все, до чего способно додуматься человеческое воображение.

∙ Иллюстрации.

Рисуем картинки для серьезных и не очень серьезных проектов. Заставляем их двигаться, если надо. Балансируем между эстетикой и смыслом.

Команда ELOQUENCE оставляет за собой право отказаться от сотрудничества, если идея кажется нам недостаточно привлекательной. К нам обращаются только самые смелые. Сейчас ваша очередь.

Мы в Facebook:
www.facebook.com/eloquence.art.studio/

Почта:
eloquence.art.studio@gmail.com