Sprendžiami chemijos, matematikos, informatikos, elektronikos uždaviniai: Matematika: matricos, vektoriai, išvestines, integralai, diflygtys, tikimybes. Informatika: algoritmai, matlab, foxpro, SQL, matcad, pascal, c++, java biulder, vbs, php. Iterptinės sistemos: mikrovaldiklių programavimas, proteus, keil, avrstudio, mplab.

info@sprendejas.lt | www.sprendejas.lt | 37068425913

error