Vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais  Vilniuje teikiu Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugą

tel.:868789405

el. p. j.sukiene03@gmail.com