Derinu įmonės turimus išteklius su vartotojų poreikiais. Sudarau komplekcinę marketingo strategija per įvairius kanalus.

dirbulaisvai@gmail.com