Spaudoje dirbau nuo 1979 metų.
Dirbau “Vakarinėse naujienose”, Komjaunimo tiesoje”, “Valstiečių laikraštyje”, VRM savaitraštyje “Sargyba”.
Paskutinius 10 metų – “Lietuvos žinios”, spec.korespondentas, automobilių, transporto, logistikos priedo TRASA redaktorius.
Išėjau iš darbo, kadangi sunkiai susirgau. dabar sveikata normali.

867938636

error