10 metu patirties spaudos ir TV žurnalistikoje; LR ministerijų Ryšių su visuomene tarnybose.

gerdainbut.blogspot.com / 37061808980